Informasjon ang. Krydsbybakken

Postet av Lommedalens IL den 14. Nov 2020

Informasjon ang. Krydsbybakken

Dagens Budstikka har et oppslag om at Bærum kommune truer med å stenge Krydsbybakken og ilegge idrettslaget tvangsmulkt. Bærum kommune uttaler at det har funnet det nødvendig å gå til det skritt siden kommunen ikke har fått søknad om ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse på arbeider gjennomført i 2011 og 2012. Utgangspunktet er et brev sendt idrettslaget nå i november 2020.

Dette er en situasjon som aldri burde ha oppstått, og Lommedalens IL vil nå forsikre seg om at Bærum kommune får den dokumentasjonen kommunen trenger for at bakken kan drives som planlagt vinteren 2020/ 21. Slik det også går frem i artikkelen, tar Multiconsult på seg ansvaret for at det ikke er søkt om ferdigattest og brukstillatelse, og Lommedalens IL vil følge opp dette mot Multiconsult og Bærum kommune. Idrettslaget har god tro på at dette vil finne sin løsning før fristen innen utgangen av november.
Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.