Rekruttering av nye styremedlemmer

Postet av Lommedalens IL den 30. Jan 2017


Bli med og ta Lommedalens Idrettslag inn i fremtiden – LIL Hovedstyre trenger nye medlemmer

Idrettslaget er limet i lokalsamfunnet vårt. Her får 2 200 barn og unge oppleve trening, samhold og idrettsglede mens ca 200 engasjerte trenere og lagledere bruker av sin tid for å skape gode idrettslige og sosiale rammer for utøverne. LIL tilbyr aktivitet i grupper for blant annet håndball, fotball, basket, langrenn, alpin & freeski, hopp, tennis og Damegruppa.Vi forvalter store ressurser i anleggene våre, blant annet; Skiheisen, Lommedalshallen og 3 kunstgressbaner.

Gruppene er selvgående med egne styrer og ulike verv. I LIL er vi også heldige og har en dedikert administrasjon som håndterer daglig drift på utmerket vis. Hovedstyrets oppgave er å følge opp virksomheten i gruppene og drive ulike prosjekter i samarbeid med administrasjon og grupper. Ikke minst skal styret legge og implementere en god strategi, klare målsettinger og en god kultur slik at LIL kan fortsette å vokse og bli en enda sterkere positiv aktør i lokalmiljøet vårt.

Styrets overordnede oppgave er å gjennomføre virksomhetsidéen: Livslang idrettsglede for alle i et inspirerende, inkluderende og trygt miljø i naturlige omgivelser!

Arbeidet tuftes på LIL sine verdier: Glede – Fellesskap – Naturlighet – Allsidighet

Hovedstyret velges av Årsmøtet den 30.3.2017.

Nå har du muligheten til å være med! Vi skal fylle posisjonene

-Styrets leder

-Styrets nestleder

-2 styremedlemmer

-2 varamedlemmer

Det er behov for mange ulike typer kompetanse i styret. Har du bakgrunn fra økonomi, salg, ingeniørfaglige yrker, prosjektledelse, idrett, arbeid med barn & unge eller annen relevant erfaring, så er du velkommen som kandidat. Det viktigste er et ønske om å engasjere seg i å skape de beste rammebetingelser for at både barn, unge og voksne skal ønske å være aktive deltakere i Lommedalens Idrettslag.

Det avholdes ca 1 månedlig styremøte og arbeid med ulike prosjekter gjøres løpende. For å engasjere seg i styrets arbeid får man tilbake massevis av erfaring fra tverrfaglig arbeid, et stort nettverk innenfor idretten, cv-byggende verv og ikke minst gleden av å bidra for Lommedalens barn og unge.

Har du spørsmål om hva det innebærer å ta styreverv så kan du gjerne kontakte noen av følgende:

Jostein Hundvin, avtroppende styreleder, tlf 918 79676, jostein.hundvin@hotmail.com

Per Morstad, avtroppende nestleder, tlf 470 23483, per.morstad@online.no

Marianne Fjelberg, Daglig Leder LIL, tlf 473 27200, marianne.fjelberg@lil.no

Ta kontakt med en av oss i valgkomitéen for å melde din interesse så raskt som mulig og innen 1.3.

Siri Eng,tlf 915 19681, siri.eng@santamaria.no

Randi Kleven, tlf 917 98944, rgkleven@gmail.com

Mona Martinsen, tlf 918 60326, mom.home@online.no

Ønsker du heller å engasjere deg direkte i en av gruppene så er det også her behov for flinke og engasjerte folk i styrene som har lyst til å være med å legge til rette for at utøverne får et best mulig sportslig og sosialt tilbud. Ta kontakt med gruppelederne.


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.