Årsberetning Lommedalen Skisenter

Årsberetning 2020
Vedlagt ligger skisenterets årsberetning. Styret og daglig leder oppsummerer skisenterets utviklingen og går gjennom økonomien, drift, til det tekniske. 
- > Årsberetning 2020 skisenteret