Velkommen til årsmøtet 2022

Postet av Lommedalens IL den 17. Mar 2022

Lommedalens Idrettslag ønsker deg velkommen til 

Årsmøtet 2022

Det vil bli avholdt i klubblokalet i Lommedalshallen 

klokken 19:00 - torsdag 24.mars


Til behandling

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
 3. Velge dirigent, sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
 4. Behandle Lommedalens IL årsmelding 2021
 • herunder gruppenes årsmeldinger.
 1. Behandle Lommedalens IL regnskap 2021 i revidert stand.
 2. Behandle innkomne forslag og saker. Ingen innkomne forslag.
 3. Fastsette medlemskontingent for 2023.
 4. Vedta idrettslagets budsjett for 2022. 
 5. Behandle Lommedalens IL organisasjonsplan.
 6. Foreta følgende valg
  a. Leder og nestleder
  b. 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer
  c. Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan jf. pkt. 10
  d. 1 revisor
  e. Årsmøtet gir styret fullmakt til å utnevne de som skal representere idrettslaget på tinget eller organisasjoner idrettslaget er tilsluttet og gis fullmakt til å ta økonomiske beslutninger innenfor de budsjettrammer som ble vedtatt på årsmøtet.
  f. Valgkomite med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.

Alle dokumentene til årsmøtet kan fås ved henvendelse til lil@lil.no


Papirer til årsmøtet 2022 (forutsetter at de som kommer medbringer sakspapirene digitalt eller egen print)  

Budsjett 2022

Kontrollutvalgets beretning 2021

Regnskap 2021

Revisors beretning 2021

Årsberetning 2021


Vedlagt finner du innkalling med underskrift
LIL-Årsm 2022 inkalling


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.