Nye snøkanoner i Krydsbyløypa!

Postet av Lommedalen Skisenter den 26. Jul 2017

Bakgrunn

Lommedalen Skisenter har i lengre tid arbeidet med planer for nytt snøproduksjonsanlegg i bakken. Dette er nå blitt en realitet.

Dagens rørgate ligger forankret opp på bakken langs heisen. Slanger trekkes fra rørgata til snøkanoner lenger inne i bakken, det er resurskrevende å drifte et slikt anlegg. 


Hva skal gjøres?

Det skal graves en grøft fra Varmestua til toppen av bakken. I grøften legges det rør for vann og luft samt EL- og data-kabler. Det settes ned kummer av betong med ca. 40m mellomrom. 

Nye automatiske snøproduksjonslanser like de som er i bakken i dag monteres tilslutt på toppen av kummene. Det vil bli montert tårn for viftekanoner på to av kummene (ca 3.5m høye).

Bilde er fra lignede prosjekt i barnebakken.

Nytten av prosjektet

Helautomatisk- og datastyrt-snøproduksjon vil føre til en mer effektiv snøproduksjon og følgelig en kortere snøleggingsperiode. En annen viktig ting; når slangene er borte kan vi kjøre heis og samtidig produsere snø! 
Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.