Oppdaterte retningslinjer fra Bærum Kommune

Postet av Lommedalens IL den 26. Jan 2021

Oppdaterte retningslinjer fra Bærum Kommune

Fra 25. januar og inntil videre gjelder forsterkede nasjonale regler i tillegg til lokal forskrift i Bærum. De nasjonale reglene kan i noen tilfeller være strengere enn Bærums lokale forskrift. Spørsmål om innholdet i nasjonale regler må rettes til statsforvalteren i Oslo og Viken.

Klikk her
Idrett, trening, fritidsaktiviteter mm | Bærum kommune (baerum.kommune.no) 
OPPDATERING - 24. JANUAR – Coronatiltak

Postet av Lommedalens IL den 24. Jan 2021

OPPDATERING SØNDAG 24. januar – Coronatiltak

Den siste utviklingen i Corona-situasjonen har ledet til at nye tiltak har blitt iverksatt også i Bærum fra midnatt, natt til 25. januar, og i tråd med tidligere tiltak prøver nasjonale og lokale myndigheter å prioritere å holde aktiviteter for barn og unge i gang.

Status i idrettslaget for aktiviteter neste uke er da som følger:

 • Fotball: Trening ute fortsetter som tidligere.

NB! Akademiet fortsetter også på samme måte som tidligere.

 • Hallidretter (basket, håndball): Trening startet opp inne sist uke og dette fortsetter.  Inntil videre spilles det ikke kamper.
 • Skiidrett (alpint, langrenn): Trening ute fortsetter som tidligere. Inntil videre er det ingen konkurranser.  

NB! Skileiken fortsetter (oppstart 26.01 - tirsdag), men idrettslaget er nødt til å be foreldre forestå transport fra skolen til Lommedalen skisenter så langt dette er mulig. Vi ber alle gjøre dette på en smittevernsmessig korrekt måte og ta kontakt med idrettslaget hvis det er problemer med å få gjennomført denne transporten for den enkelte.

 • Organisert idrett for voksne (over 19 år) er ikke tillatt. Les også
Oppskrifter for alle anledninger. LILSMAK!Det har vært tilsyn med smittevernstiltakene i Varmestua, og smittvernskontrollen gav positive tilbakemeldinger, med et par forslag til forbedringer. Dette er takket være en kjempeinnsats av våre ansatte og frivillige, tusen takk! Det koster svette og tårer å ta ansvar for smittevern i disse tider, og det er vi glade for at medlemmene setter pris på! Det er fortsatt slik at vi kan ha Varmestua åpen, så det prøver vi å holde fast på i en turbulent situasjon.
Oppdaterte retningslinjer fra Bærum kommune for idrett og trening

Postet av Lommedalens IL den 22. Jan 2021

Idrett og trening

Bærum kommunes har nå kommet ut med oppdaterte retningslinjer for idrett og trening for barn og unge under 20 år.

Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt, og unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten.

Les om retningslinjene for idretten
i Bærum her
Idrett, trening, fritidsaktiviteter mm | Bærum kommune (baerum.kommune.no) 
Bruk av kommunale idrettsanlegg

Postet av Lommedalens IL den 20. Jan 2021

Bruk av kommunale idrettsanlegg

- Dette er generelle regler som omhandler bruken av kommunale idrettsanlegg under den pågående covid-19 pandemien. Når det gjelder tidsspesifikke begrensinger for alder på utøvere som kan benytt anleggene og begrensinger i selve utøvelsen av aktivitetene så henvises det til de enhver tid gjeldene bestemmelser vedtatt av offentlige myndigheter, Bærum kommune og Norges Idrettsforbund.

I en normalsituasjon er utnyttelsesgraden på anleggene meget høy. Med dagens begrensinger knyttet til smittevern er det trolig ikke til å unngå at enkeltanlegg vil få en noe lavere utnyttelsesgrad i den kommende perioden. Avtaler om utlån/utleie begrenses derfor til idrettslag og organisasjoner som har inngått smittevernavtale, og der aktiviteten defineres som hallidrett i fleridrettshall/fotballhall/friidrettshall.


Les også
Forsiktig gjenåpning av aktiviteter 
for barn og unge i Lommedalens ILLes og last ned hele Bærum kommunes smittevernregler her
Bruk av kommunale idrettsanlegg Bærum kommune

Forsiktig gjenåpning av aktiviteter for barn og unge i Lommedalens IL

Postet av Lommedalens IL den 19. Jan 2021

Forsiktig gjenåpning av aktiviteter for barn og unge t.o.m 19 år i Lommedalens IL

Vi ser nå ut til å kunne starte opp igjen våre aktiviteter for barn og unge t.o.m 19 år i regi av Lommedalens IL fra og med ettermiddag onsdag 20. januar. Tidligere tiltak ang. hva man gjør ved symptomer, sosial distanse og vask av hender og bruk av munnbind gjelder som tidligere, men selve treningen skal kunne gjennomføres slik den enkelte idrett krever. Kontakt din trener eller oppmann for å avtale oppstart nærmere.

Noen av idrettslagets aktiviteter er avhengig av transport, og Koronautvalget i Lommedalens IL avklarer nå under hvilke premisser slik transport kan gjennomføres. Samtidig som vi skal ivareta alle påkrevete regler og anbefalinger, er det viktig for oss å ha koordinert oss med de andre idrettslagene og med våre egne lokale myndigheter. Vi vil derfor komme tilbake til hvordan enkeltaktiviteter som skileik og foballakademi kan gjennomføres etter å ha undersøkt hvilke anbefalinger som egentlig nå gjelder og hvilke hensyn vi må ta.

Mvh
Ole Reistad
Styreleder


Les også
Idrettslaget egen Covid-19 side


Takk til våre grasrotgivere

Postet av Lommedalens IL den 14. Jan 2021

Vi retter en stor takk til våre grasrotgivere

Aldri har antall grasrotgivere vært større, og vi retter en stor takk til alle dere som gir sin grasrotandel til Lommedalens IL. Gjennom å være grasrotgiver er du med på å hjelpe oss med å videreutvikle anlegg og å opprettholde, og gi nye tilbud til barn og unge.

Takket være deg mottok Idrettslaget hele kr 276 014,01,- for spilleåret 2020. Vi er per år 2020 589 antall spillere og det vokser fortsatt. Har du lyst til å gi din grasrotandel til Lommedalens Idrettslag? Lese mer under. 


For å være grasrotgiver må du være kunde hos Norsk Tipping. Ved spill hos Norsk Tipping vil inntil 5 prosent av spillinnsatsen gå direkte til din grasrotmottaker, og best av alt, hverken innsats, premie eller vinnersjanse reduseres. Les også

Lommedalens Idrettslag sin julegave Slik gjør du det:

Registrere ditt spillekort hos Norsk Tipping, og gi din grasrotandel til Lommedalens Idrettslag. Spillekortet registreres på LILs organisasjonsnummer 977 457 432,

dette kan gjøres på internett eller hos Tippe kommisjonæren.

Klikk her for å gjøre det via nett
LOMMEDALENS IDRETTSLAG SIN JULEGAVE

Postet av Lommedalens IL den 11. Jan 2021

Lommedalens Idrettslags Julekalender

Følger du ikke vår Facebook side fikk du kanskje ikke med deg vår Julekalender. 

Før desember 2020, gikk administrasjonen og gruppelederne sammen og valgte ut 24 personer som hver på sin måte representerer all frivillighet i idrettslaget. Idrettslaget hadde ikke vært den bautaen i lokalsamfunnet uten frivillighet og dugnadsånd. 

Alle som ble plukket ut, har avgitt sin stemme til 1 av 3 veldedige organisasjoner. Vinneren ble Mental Helse Ungdom. Lommedalens IL vil i den forbindelse overføre kr 10 000,-, en sum som tilsvarer det idrettslaget vanligvis bruker til gaver/påskjønnelser til ansatte og frivillige.


Se hele julekalenderen på vår facebook side: https://www.facebook.com/lommedalenidrettslag.


Har du ikke sett julekalenderens siste dag? Ta en titt ut her.
Hovedstyrets retningslinjer for klubbens aktiviteter

Postet av Lommedalens IL den 9. Jan 2021

Oppdaterte retningslinjer for aktiviteter under 
Coronapandemien - 9. januar 2021.

Regjeringen har initiert nye tiltak etter økt smittetrykk etter jul og nyttår, og dette har også betydning for idrettslag. Hovedstyret hadde møte 6. januar og vedtok følgende retningslinjer for aktiviteter i regi av klubben:

 • Hovedstyret legger Idrettens Coronaregler til grunn slik disse er presisert av NIF etter Regjeringens anbefalinger 6. januar. I tillegg til disse tar idrettslaget utgangspunkt i Bærum kommunes retningslinjer for aktivitet i kommunens anlegg. 

Når det gjelder de ulike gruppene, så er det iverksatt tiltak i hver gruppe på bakgrunn av overnevnte anbefalinger:

 • Hallidretter (håndball, basket)
  All innendørstrening er stanset inntil 19. januar. Det er satt i gang tiltak for utetrening, men dette må som tidligere gjennomføres på en forsvarlig måte, med tilstrekkelig avstand, under kyndig ledelse og gjennom at alle andre smittevernsaspekter er fulgt opp på en god måte. 

 • FYA – Fotball: 
  Fotballakademiet utsatt oppstart for de yngste (4. klasse og nedover) til 19. januar. All innendørstrening (BIP/Mølladammen) utgår til 19. januar, og all utendørstrening gjennomføres med avstandskrav.

 • Langrenn: 
  Langrennstrening med utsatt oppstart for de yngste. Det foretas løpende en vurdering hvorvidt det er aktivitet som kan settes i gang og/ eller videreføres samtidig som smittevernsaspekter er fulgt opp på en god måte.
 • Allidrett: 
  Utsatt til 19. januar. 

 • Alpint: 
  Generelt er alle renn utsatt/ avlyst ihht til de spesifikke Bærumsreglene, dette gjelder foreløpig 16.1, beslutning ang. renn 20.1 avventes til neste uke. Aktiviteter i regi av klubben skal skje lokalt (bruk av egen bil, ikke overnatting), gjerne i klubbens egne anlegg. Trening i egen bakke er i tråd med de anvisningene klubben har mottatt. 

Aktiviteter i Krydsbyløypa har blitt testet ut opp mot de nye Coronaanvisningene, og erfaringene fra foregående helg har vært gode. Antallet i servicehuset er begrenset til 4, i Varmestua har det blitt lagt et opplegg rundt arbeid i kjøkkenet (som kan være spesielt tett), for bordene er det satt opp et begrenset antall (merket). Frivillig innsats opp mot veiledning under drift er et avgjørende tiltak for å klare å holde Varmestua opp på en forsvarlig måte. Hovedstyret støtter alle tiltak som kan bidra til å holde aktiviteten oppe samtidig som det kan skje på en god måte og setter pris på de gode initiativene fra medlemmene, spesielt opp mot bruk av våre egne anlegg. 

Helt til slutt en oppfordring – Lommedalens IL følger på denne måten opp de rammene som er satt fra sentrale og lokale myndigheter. Det kan være at det finnes behov som krever kommunikasjon og ytterligere vurderinger, vi oppfordrer hver enkelt til å bruke sunn fornuft. Vi er som fellesskap avhengig av at vi alle strekker oss langt for å følge de rådene som foreligger.

Ha noen fine dager ute og rolige dager hjemme uten besøk – men besøk gjerne Lommedalen skisenter, Krydsbybakken er klar!

Ole Reistad

StyrelederNytt år, og nye anbefalinger fra bærum kommune

Postet av Lommedalens IL den 5. Jan 2021

I tråd med Regjerings anbefalinger(se understående fra FHI) henstiller Bærum kommune Bad og idrett alle idrettslag i kommunen til å følge disse.

Bad og idrett vil informere om eventuelle endringer i den kommunale forskriftet når dette foreligger.

Smittevern for idrett (covid-19)

Anbefalinger 4.–18. januar 2021

Gjelder overordnet for idrettsveilederen.

 • Alle organiserte idrettsaktiviteter innendørs anbefales utsatt til etter 18. januar, inklusive aktiviteter innendørs som samler barn og unge på tvers av klasser/kohorter. Alternativ trening kan gjennomføres ute så lenge meteren overholdes.
 • Aktiviteter utendørs for barn, unge og voksne kan i perioden gjennomføres dersom det er mulig å holde god avstand, én meter. Utendørsaktiviteter som f.eks. fotball, bandy og ski, må gjennomføres uten kontakt for alle aldersgrupper.
 • Unngå alle unødvendige reiser i inn- og utland frem til 18. januar.
 • De fleste av arrangementene vil ikke være i tråd med nasjonale anbefalinger og bør derfor utsettes eller avlyses. Se for øvrig regler for arrangementer.GODT NYTTÅR

Postet av Lommedalens IL den 3. Jan 2021

LOMMEDALENS IDRETTSLAG ØNSKER ALLE ET RIKTIG GODT NYTTÅR.

VI GLEDER OSS TIL 2021 OG SER FREM TIL ET SKIKKELIG FLOTT IDRETTSÅR.